Onder de categorie ‘communistisch populisme’: ‘Topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) doet een oproep om het Belgische bankgeheim op te heffen’ (De Tijd, 24/2/2021). De te doorlopen procedure zou een te zware last zijn voor fiscus.

woensdag 24 februari 2021 - 8:39

Met permissie dient bovenstaande ‘one man’s [biased] opinion’ te worden genuanceerd daar de wetgever het doorbreken van het bankgeheim reeds Breugheliaans in het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992) heeft ingeschreven. De nieuwe power-combo van enerzijds de ‘tekenen en Indiciën’ en anderzijds het verplicht meedelen van banksaldo’s door uw bank aan het CAP, is hier een duidelijk voorbeeld van.