Ja hoor, veel nieuws onder de zon. Daar brengen wij u dan ook graag van op de hoogte.

U vindt het recentste nieuws hier. Zoekt u wetgeving, publicaties of andere informatie die u kan afdrukken?

Dan kan u hier terecht.

Btw-verlaging voor levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers.

06/03/2015

Vanaf 1 april 2014 is de levering van elektriciteit automatisch onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Let wel, dit geldt enkel voor huishoudelijke afnemers en - per definitie - dus niet voor commerciële of professionele activiteiten.

BTW percentage op renovatie woning

02/02/2015

Tot op heden is het verlaagde btw-tarief van 6 procent van toepassing op renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen ouder dan 5 jaar. Dit verandert vanaf 2016!

Registratierechten voor beroepsverkopers

02/02/2015

Vanaf 1 Januari 2015 is het Vlaams Gewest bevoegd voor registratie- en successierechten. Deze aanpassing heeft tot gevolgd dat beroepsverkopers, i.e. vastgoedhandelaars die als professionele activiteit onroerende goederen aan- en verkopen, kunnen genieten van een verlaagd tarief van 4% registratierecht.

Definitieve regeling opeisbaarheid btw en voorschotfacturen

28/01/2015

Het is ondertussen voldoende bekend dat de nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013 de datum van opeisbaarheid van btw hebben verschoven naar het ogenblik van de levering/einde van de dienstverrichting of (gedeeltelijke) betaling van de factuur. De uitreiking van een factuur maakt de btw op zich niet meer opeisbaar.

6% BTW bij renovatie woning ouder dan 5 jaar

16/12/2014

Heeft u recht op een verlaagd BTW-tarief voor de renovatie van uw privéwoning ouder dan 5 jaar?

Een fiscale kijk op relatiegeschenken

16/12/2014

Het einde van 2014 komt razendsnel dichterbij en in het licht van de kerstperiode denkt u misschien na om uw trouwe klanten te bedanken voor hun vertrouwen in uw onderneming. Een relatiegeschenk is dan nooit ver weg. Maar kunt u deze zeer geapprecieerde attentie ook aftrekken van uw kosten? Hieronder vindt u de fiscale invloed van dergelijke relatiegeschenken.

Aanvraagformulier verminderde bijdragen zelfstandigen

16/12/2014

Vanaf 1 januari 2015 zullen zelfstandigen hun sociale bijdragen voor een bepaald jaar kunnen berekenen op de inkomsten van datzelfde jaar. Nu zijn dat nog de inkomsten van 3 jaar voordien. Dankzij het nieuwe systeem kan men meer rekening houden met schommelende inkomsten.

Geregistreerd kassasysteem (GKS)

16/12/2014

Vanaf 01/01/2015 komt aan de overgangsperiode een einde en dient het GKS systeem definitief te worden ingevoerd voor iedere HORECA uitbater, die minimum 10 % van zijn omzet uit consumptie van maaltijden ter plaatste realiseert.

Bouwsector: winteropleidingen

16/12/2014

Hoe mooi de natuur ook kan zijn, de kracht van moeder winter zorgt er meer dan eens voor dat koukleumen werknemers in de bouwsector tijdelijk werkloos zijn door het gure Belgische weer. Desalniettemin zit het niet in onze genen om deze dagen zomaar onproductief voorbij te laten gaan. En daar is de overheid het roerend mee eens. Het stelsel van de winteropleidingen is een win-win situatie voor werkgever én werknemer met als doel arbeiders theoretische of praktische opleidingen te geven ten tijde van slecht weer.

Opeisbaarheid van de belasting - definitieve regeling

11/12/2014

De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak van opeisbaarheid meer sinds 1 januari 2013. De huidige beslissing voorziet in de definitieve regeling die ingaat op 1 januari 2015.

Pagina's