dinsdag 26 november 2019 - 19:49

Nederlandse eenmanszaken die voor btw doeleinden als belastingplichtige worden aangemerkt krijgen vanaf 1 januari 2020 van de Nederlandse belastingdienst een nieuw Nederlands BTW nummer. Vanaf dat moment worden deze belastingplichtigen verplicht dit nieuw btw nummer voor hun desbetreffende btw-activiteiten op hun facturen, bestelbonnen, contracten, etc, te vermelden.

 

Indien toch het foute btw nummer – al dan niet ter goeder trouw – vermeld wordt op de factuur, riskeert de belastingplichtige onterecht aanspraak te hebben gemaakt op de vrijstelling.

 

Te ondernemen actie: Het btw nummer van reeds bestaande Nederlandse eenmanszaken vanaf 1 januari 2020 opnieuw controleren en aanpassen in uw facturatie programma.