Op 12 december ’19 nam de kamer met ruime meerderheid de EU-Richtlijn inzake de nieuwe meldingsplicht over. Zij verplicht intermediairs en belastingplichtigen om vanaf de zomer 2020 informatie te rapporteren over mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter.

donderdag 26 december 2019 - 17:31

Wanneer moeten deze constructies worden vermeld?

  1. De wet viseert enkel constructies met een grensoverschrijdend karakter, i.e. een constructie met deelnemers die fiscaal inwoner zijn in een andere lidstaat dan België (art. 326/1, 1°WIB92);
  2. De constructie toont overeenstemming met kenmerken en elementen van transacties die een sterke aanwijzing voor belastingontwijking of –misbruik vormen (art. 326/2 WIB92)
  3. Bovenstaande kenmerken voldoen aan de ‘Main Benefit Test’. Deze test vereist dat het belangrijkste voordeel, of één van de belangrijkste voordelen, die redelijkerwijs te verwachten valt van de constructie, het verkrijgen van een belastingvoordeel is.