De fiscus mag zich bij de uitoefening van haar controlewerkzaamheden ook richten tot de werknemers van een belastingplichtige. Het Brusselse hof van beroep oordeelt dat die niet hoeft te beschikken over een (bijzondere) volmacht omdat een controle geen wijziging van de rechtstoestand van de belastingplichtige met zich meebrengt.

maandag 11 september 2017 - 8:53

Medewerker heeft ook medewerkingsplicht met fiscus

 

Ook een werknemer van de vennootschap kan aan de medewerkingsplicht aan controleverrichtingen, waarin de artikelen 60 en 61 W?Btw voorzien, d.i. de voorleggingsplicht van stukken en gegevens waaronder digitaal bewaarde gegevens, gestalte geven zelfs zonder daartoe in het bijzonder gemachtigd te zijn.

 

Geen wijziging rechtstoestand

 

De medewerkingsverplichting leidt niet tot enige wijziging van de rechtstoestand inzake btw van de btw-plichtige waarover het orgaan van de vennootschap toestemming moet geven opdat de vennootschap geldig in rechte verbonden is.

 

Er is bijgevolg geen volmacht nodig opdat een medewerker van een belastingplichtige medewerking zou kunnen verlenen bij de controleverrichtingen van de fiscus.

 

Er is ook geen tussenkomst noodzakelijk van een orgaan van de vennootschap met rechtspersoonlijkheid, bevoegd om die vennootschap in rechte te verbinden.

 

Bron: arrest van het hof van beroep van Brussel van 10.05.2017, 2015/AF/112.