Wijziging aan de aftrekbeperking ten aanzien van kledingkosten, receptiekosten, kosten van relatiegeschenken en restaurantkosten.

woensdag 25 augustus 2021 - 20:43

- De aftrekbeperking ten aanzien van kledingkosten, receptiekosten, kosten van relatiegeschenken en restaurantkosten geldt voortaan krachtens de wet niet (meer) wanneer de kosten of toekenningen aan derden worden doorgerekend, mits deze kosten of toekenningen uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld (nieuw artikel 53/1 WIB92)

 

- In de wet werd eveneens uitdrukkkelijk een bepaling opgenomen die de prijs van "handelsgoederen" (in de zin van de boekhoudwetgeving) als beroepskost aanmerkt. Deze zijn eveneens niet onderworpen aan de aftrekbeperkingen inzake kleding-, receptie-, of restaurantkosten (nieuw art. 52, 13° WIB92).