Hof van beroep te Gent, 3 december 2019

vrijdag 20 december 2019 - 8:34

Het Hof gebruikt bij de beoordeling van artikel 49WIB92 eindelijk wat meer bedrijfseconomisch inzicht door - ingevalle de vennootschap de volle eigendom van een onroerend goed bezit - eveneens de meerwaarde van een onroerend goed in rekening te brengen bij de beoordeling of de investering al dan niet gedaan is om toekomstige opbrengsten te behalen.

 

De praktische toepassing is uiteraard een feitelijke appreciatie; de vennootschap moet aantonen dat de toekomstige realisatie van een meerwaarde waarschijnlijk is.