Ja hoor, veel nieuws onder de zon. Daar brengen wij u dan ook graag van op de hoogte.

U vindt het recentste nieuws hier. Zoekt u wetgeving, publicaties of andere informatie die u kan afdrukken?

Dan kan u hier terecht.

Een fiscale kijk op relatiegeschenken

16/12/2014

Het einde van 2014 komt razendsnel dichterbij en in het licht van de kerstperiode denkt u misschien na om uw trouwe klanten te bedanken voor hun vertrouwen in uw onderneming. Een relatiegeschenk is dan nooit ver weg. Maar kunt u deze zeer geapprecieerde attentie ook aftrekken van uw kosten? Hieronder vindt u de fiscale invloed van dergelijke relatiegeschenken.

Aanvraagformulier verminderde bijdragen zelfstandigen

16/12/2014

Vanaf 1 januari 2015 zullen zelfstandigen hun sociale bijdragen voor een bepaald jaar kunnen berekenen op de inkomsten van datzelfde jaar. Nu zijn dat nog de inkomsten van 3 jaar voordien. Dankzij het nieuwe systeem kan men meer rekening houden met schommelende inkomsten.

Geregistreerd kassasysteem (GKS)

16/12/2014

Vanaf 01/01/2015 komt aan de overgangsperiode een einde en dient het GKS systeem definitief te worden ingevoerd voor iedere HORECA uitbater, die minimum 10 % van zijn omzet uit consumptie van maaltijden ter plaatste realiseert.

Bouwsector: winteropleidingen

16/12/2014

Hoe mooi de natuur ook kan zijn, de kracht van moeder winter zorgt er meer dan eens voor dat koukleumen werknemers in de bouwsector tijdelijk werkloos zijn door het gure Belgische weer. Desalniettemin zit het niet in onze genen om deze dagen zomaar onproductief voorbij te laten gaan. En daar is de overheid het roerend mee eens. Het stelsel van de winteropleidingen is een win-win situatie voor werkgever én werknemer met als doel arbeiders theoretische of praktische opleidingen te geven ten tijde van slecht weer.

Opeisbaarheid van de belasting - definitieve regeling

11/12/2014

De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak van opeisbaarheid meer sinds 1 januari 2013. De huidige beslissing voorziet in de definitieve regeling die ingaat op 1 januari 2015.

Federaal regeerakkoord en begroting 2015

09/12/2014

Naast de al veel besproken optrekking van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar, neemt de nieuwe federale regering ook tal van maatregelen en/of voornemens inzake fiscaliteit op in het regeerakkoord waarbij ze hoopt meer rechtszekerheid en transparantie te creëren. Hierbij geven wij u een overzicht mee van deze maatregelen uit het regeerakkoord en uit de besprekingen omtrent de begroting voor 2015. Let wel dat het om geplande maatregelen gaat die nog ingeschreven en uitgewerkt dienen te worden in de wetgeving.

Pagina's