Ja hoor, veel nieuws onder de zon. Daar brengen wij u dan ook graag van op de hoogte.

U vindt het recentste nieuws hier. Zoekt u wetgeving, publicaties of andere informatie die u kan afdrukken?

Dan kan u hier terecht.

Investeren in een starter via crowdfunding

26/10/2015

We wezen er al eerder op hoe de regering (startende) ondernemers een steun in de rug wil geven. In de programmawet staan er dan ook twee maatregelen die het voor belastingplichtigen interessant maken om te investeren in starters. De belastingvermindering (30 % of 45 %) voor wie risicovol investeert hebben we al besproken. U kan echter ook investeren in een starter door hem via een erkend crowdfundingplatform een lening te verstrekken.

Micro-Vennootschappen

21/08/2015

Ons jaarrekeningrecht is op de Vierde en Zevende Boekhoudrichtlijnen gebaseerd. De nieuwe Europese Jaarrekeningrichtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 voor niet-beursgenoteerde ondernemingen vervangt deze richtlijnen en wijzigt ingrijpend het bestaande wettelijke kader. De nieuwe richtlijn voorziet verschillende regelingen voor micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen zodat de administratieve kosten bij de naleving van de jaarrekeningregels in verhouding zijn tot de grootte van de betrokken ondernemingen. De besprekingen over de omzetting van de richtlijn in interne wetgeving zijn volop aan de gang.

Btw van cateringkosten voor reclame-event toch aftrekbaar

21/08/2015

De discussie sleept al lang aan: hoe zit het met cateringkosten die een bedrijf maakt voor een commercieel evenement. Zijn dit reclamekosten, zodat de btw hierop aftrekbaar is. Of zijn het gewone kosten van onthaal, zodat de btw niet aftrekbaar is. De fiscus heeft steeds voet bij stuk gehouden dat het niet-aftrekbare kosten van onthaal zijn. Maar nu geeft hij zich toch gewonnen: de kosten zijn aftrekbaar.

Hoe en wanneer voorafbetalen in afwijkende boekjaren: vennootschappen met een boekjaar van meer dan twaalf maanden

21/08/2015

De fiscus schrijft voor wanneer ondernemingen hun voorafbetalingen moeten doen. Voor vennootschappen die hun boekhouding voeren per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) zijn die data 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. Deze data kunnen wel één of twee dagen verschuiven als ze op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Voor vennootschappen die hun boekhouding niet per kalenderjaar voeren of waarvan het boekjaar langer of korter duurt, gelden andere data. In dit artikel staan we stil bij vennootschappen die een boekjaar hebben van meer dan twaalf maanden.

Werken in de tuin: welk btw-tarief van toepassing?

21/08/2015

Wie werken laat uitvoeren aan een privéwoning die meer dan vijf jaar oud is, betaalt daarop slechts 6 % btw. Werken in de tuin van dergelijke woning zijn in principe echter van dit gunsttarief uitgesloten. Er bestaan slechts enkele uitzonderingen op deze uitsluiting.

Btw-verlaging voor levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers.

06/03/2015

Vanaf 1 april 2014 is de levering van elektriciteit automatisch onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Let wel, dit geldt enkel voor huishoudelijke afnemers en - per definitie - dus niet voor commerciële of professionele activiteiten.

BTW percentage op renovatie woning

02/02/2015

Tot op heden is het verlaagde btw-tarief van 6 procent van toepassing op renovatie- en herstellingswerken aan privéwoningen ouder dan 5 jaar. Dit verandert vanaf 2016!

Registratierechten voor beroepsverkopers

02/02/2015

Vanaf 1 Januari 2015 is het Vlaams Gewest bevoegd voor registratie- en successierechten. Deze aanpassing heeft tot gevolgd dat beroepsverkopers, i.e. vastgoedhandelaars die als professionele activiteit onroerende goederen aan- en verkopen, kunnen genieten van een verlaagd tarief van 4% registratierecht.

Definitieve regeling opeisbaarheid btw en voorschotfacturen

28/01/2015

Het is ondertussen voldoende bekend dat de nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013 de datum van opeisbaarheid van btw hebben verschoven naar het ogenblik van de levering/einde van de dienstverrichting of (gedeeltelijke) betaling van de factuur. De uitreiking van een factuur maakt de btw op zich niet meer opeisbaar.

6% BTW bij renovatie woning ouder dan 5 jaar

16/12/2014

Heeft u recht op een verlaagd BTW-tarief voor de renovatie van uw privéwoning ouder dan 5 jaar?

Pagina's