Het einde van 2014 komt razendsnel dichterbij en in het licht van de kerstperiode denkt u misschien na om uw trouwe klanten te bedanken voor hun vertrouwen in uw onderneming. Een relatiegeschenk is dan nooit ver weg. Maar kunt u deze zeer geapprecieerde attentie ook aftrekken van uw kosten? Hieronder vindt u de fiscale invloed van dergelijke relatiegeschenken.

dinsdag 16 december 2014 - 11:08

Wat verstaat men onder relatiegeschenken?

Geschenken die periodiek, e.g. op het einde van het jaar, of occasioneel, e.g. een opening van een nieuwe zaak, worden aangeboden aan uw reeds bestaande klanten, zakenrelaties of 

De waarde van het geschenk

De waarde wordt bepaald voor elk geschenk afzonderlijk. Geeft u één fles wijn, dan bekijkt u de waarde van die fles, maar als er bijvoorbeeld 3 flessen in een pakket zitten, telt de waarde van het pakket.

Wanneer fiscaal aftrekbaar?

Waarde < €50

De algemene regel zegt dat indien een geschenk een geringe waarde heeft, i.e. lager dan €50, dan is 50% van de aankoopprijs aftrekbaar van de directe belastingen en 100% van de BTW.

50 <= waarde <= 125

Indien de waarde van het geschenk hoger of gelijk is aan €50 en lager of gelijk aan €250, dan is 50% van de aankoopprijs aftrekbaar van de directe belastingen maar de BTW is NIET aftrekbaar.

Waarde > 125

Indien de verkrijger van het geschenk een handelaar , industrieel, landbouwer of vrije beroeper is u bent zelf onderworpen aan de inkomstenbelasting, dan dient u een fiche 281.5, i.e. voordeel van alle aard, op te maken op de naam van de verkrijger van het geschenk. Voor u is het geschenk dan 100% aftrekbaar, maar voor de genieter van het geschenk zal dit een belastbaar voordeel zijn. Indien u geen fiche opmaakt, dan is het geschenk niet aftrekbaar. Ook hier is de BTW niet 

Uitzonderingen

Kleine publicitaire geschenken

100% aftrekbaar als kost indien het geschenk blijvend en opvallend de naam van uw bedrijf draagt, maar slechts 50% aftrekbaar als kost wanneer deze vermelding er niet op staat. De BTW is in beide gevallen 100% aftrekbaar.

 

Sterke dranken (meer dan 22°) en tabaksproducten

Altijd 50% aftrekbaar als kost, waarbij de BTW nooit aftrekbaar is (tenzij geestrijke dranken bestemd voor wederverkoop, voor verwerking in spijzen en dranken voor de verkoop of om verwerkt te worden in spijzen en dranken om ter plaatse te worden verbruikt)

 

Buitenlandse zakenreizen

Relatiegeschenken die worden gegeven in het kader van buitenlandse zakenreizen zijn volledig (dus 100%) aftrekbaar. Het is niet van belang of ze in België dan wel in het buitenland werden gekocht. De relatiegeschenken die in België worden gegeven aan buitenlandse klanten, dus niet in het kader van een buitenlandse zakenreis, blijven dus slechts voor 50% aftrekbaar. Betreffende de BTW volgt men de algemene regels.

 

Geschenken aan personeel ter gelegenheid van Sint-Niklaas, Nieuwjaar, Kerstmis, verjaardag etc.

Aftrekbaar ten belope van 35,00 euro (incl. BTW) op jaarbasis per persoon. Bijkomend mag ook een geschenk van 35,00 euro (incl. BTW) ter gelegenheid van Sint-Niklaas of een ander feest van dezelfde sociale aard (bv. verjaardag kind) in aftrek worden gebracht voor elk kind ten laste van de werknemer. Jaarlijks mag u maximum 105,00 euro (incl. BTW) per werknemer besteden aan een geschenk bij een eervolle onderscheiding. Bij pensionering mag het geschenk maximum 35,00 euro (incl. BTW) per volledig dienstjaar bedragen, met een minimum van 105,00 euro. De BTW is aftrekbaar indien het geschenk niet meer dan 50,00 euro (incl. BTW) bedraagt, het moet bovendien een collectief geschenk zijn en aangemerkt worden als een sociaal voordeel voor de inkomstenbelasting.

 

Sponsoring:

Volledig aftrekbaar indien in ruil publiciteit verkregen wordt voor wat betreft de inkomstenbelastingen, btw 100% aftrekbaar indien tegenprestatie door een btw-plichtige.

Overzichtstabel

Relatiegeschenken

Inkomstenbelasting

BTW

Algemene regel

50 % aftrekbaar

< €50: 100% aftrekbaar

>= € 50 : 0% aftrekbaar

Tabaksproducten en geestelijke dranken, i.e. alcoholpercentage > 20 graden

50 % aftrekbaar

0% aftrekbaar

wijn, champagne, porto

algemene regel

algemene regel

Relatiegeschenken om uit te delen tijdens een buitenlandse zakenreis

algemene regel

algemene regel

Geschenken aan personeel

Niet aftrekbaar

Uitzondering 1: 1.35,00 euro per jaar en per werknemer n.a.v. Sint-Niklaas, Kerstmis, Nieuwjaar of jaarlijkse speciale gebeurtenis (bv. verjaardag)

 Bij Sint-Niklaas of ander feest van dezelfde sociale aard (bv. verjaardag kind): + 35,00 euro per kind ten last

Uitzondering 2: 2.105,00 euro per jaar en per werknemer toegekend bij eervolle onderscheiding of pensionering

Bij pensionering: 35,00 euro per volledig dienstjaar

Btw niet aftrekbaar, tenzij collectief sociaal voordeel en geschenk < 50 euro excl. btw (o.a. Kerstmis, Nieuwjaar, ...)

Reclamekosten

Naam van de schenker blijvend en opvallend vermeld, geringe waarde En op grote schaal verspreid: 100% aftrekbaar

100% aftrekbaar (Opgepast: onthaalkosten)

sponsoring

100% aftrekbaar indien er reclame gemaakt wordt

100% aftrekbaar indien tegenprestatie